Nogmaals Victurius

Voor Victurius was het maken van een jaartelling niet zijn opdracht, maar een hulpmiddel om te bepalen wanneer Pasen zou vallen. Er bestond in de 5e eeuw en later een controverse of Paaszondag tussen de 16e en 22e dag van de maanmaand viel dan wel tussen de 15e en 21e. Het Concilie van Orleans van 541 besliste ten gunste van het eerste; pas een paar eeuwen later vond het tweede algemeen ingang.

De Victuriaanse tabel bestaat uit zes kolommen. De eerste bevat de jaartallen van I tot DXXXII.

Wil men weten in op welke dag Paaszondag in een bepaald jaar valt, bijvoorbeeld in 654, dan trekt men 532 van 654 af en vindt men de gegevens voor 654 in 122. (Meer in § 9.)

Jaar 1 van Victurius was het jaar van de Kruisiging, Annus Passionis. Het is het jaar 28 van onze tijdrekening. En niet alleen is dat niet te verenigen met Lucas 3, maar op den duur kon ook de door hem gekozen bepaling van de Paaszondag zich niet handhaven. Er zaten bovendien fouten in zijn tabellen.