Over deze website

Filologische Verkenningen is een website die bedoeld is om een publikatiemogelijkheid aan te bieden aan artikelen die in de ruimste zin des woords op het terrein der filologie liggen.

Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bijdrage. Wijzigingen kunnen slechts door hem/haar worden aangebracht. Wel kunnen door anderen op- en aanmerkingen of zelfs uitvoeriger commentaren worden geleverd, die onder het desbetreffende artikel zullen worden gepubliceerd. Wat de auteur daarmee wil doen, blijft diens zaak.

Slechts in uitzonderingen past de blogbeheerder censuur toe: bijvoorbeeld als een tekst kwetsend is – die wordt geweigerd – of als een of andere grappenmaker onzin inzendt.

Voor vragen kunt u contact opnemen via filologische.verkenningen@gmail.com.