De verwarring

Voor velen, waaronder tot voor kort ikzelf, vielen de annus domini en de annus incarnationis samen. Maar niet voor allen. Marianus Scotus bijvoorbeeld, die in de tweede helft van de 11e eeuw, gebruikmakend van computistische methoden, een chronologie van de wereldgeschiedenis opstelde, stelde het jaar van de incarnatie op 22 v.C. Robert de Losinga, die in 1079 bisschop van Hereford werd, trok hieruit de consequentie dat dit het jaar 1 A.D. moest zijn en verplaatste bijvoorbeeld de slag bij Hastings in zijn tijdrekening van 1066 naar 1088.(1)

Daarentegen omschrijft onze auteur van de Natuurkunde van het Geheel-al van omstreeks 1300 het jaar 1273 als was doemen incarnatio / in allen kerken screef alsoe / dusent twehondert emde drieendetseuentich.(2)

Voor de een is de annus Incarnationis gelijk aan de annus Domini, voor de ander niet. Dat is de verwarring.

  1. C. Philipp E. Nothaft, Dating the Passion. The Life of Jesus and the Emergence of Scientific Chronology (200-1600. Time, Astronomy, and Calendars. Text and Studies. Editors Charles Burnett, Sacha Stern. Volume 1. Leiden/Boston 2012. Pag. 108 en 113.
  2. Geciteerd uit Hs 1328 (5F5), UB Utrecht, vs 103-105.