oktober 2013

De afwijkingen van de Romeinse kalender

Over de vergissing van S, die Catharina op 24 november invulde, hebben we al gesproken. Er zijn nog enige afwijkingen van de Romeinse kalender die beide codices hebben:

Op 3 juni hebben de codices een Marcellus. Die is in de Romeinse kalender onbekend. Wel heeft deze op 2 juni Marcellinus. Een vergissing, of is deze Marcellus een verder onbekende locale heilige?

De geboorte van Maria wordt in de Romeinse kalender niet op 7, maar op 8 september gevierd.

Een Potenciane op 17 mei is onbekend. Wel kent de Romeinse kalender een Pudentiana op 19 mei. Ik kom hierop terug.

De z.g. lokale heiligen

De Nederlandstalige gebieden vielen in de Middeleeuwen onder de aartsbisdommen Reims en Keulen. Onder het eerste vielen o.a. de bisdommen Atrecht-Kamerijk, Doornik en Terwaan, onder het tweede o.a. Luik, Utrecht en Münster. Het zal blijken, dat de lokale heiligen uit H en S niet zo erg lokaal zijn.

De echt lokale, die behoren tot Gent of de directe omgeving zijn: Pharaïldis (Veerle), Amandus, Autbertus, Ursmarus, Godwalus, Amelberga, Eligius en Macarius (die alleen in de cisiojanus genoemd wordt).

De waarschuwing van Kruitwagen

“Alwie dus een kalender heeft te bestuderen en gaat zoeken naar de locale Heiligen die hem wijzer kunnen maken omtrent den oorsprong ervan, mag alvast beginnen met alle 187 [in de lijst vanuit Rome overgenomen] feestdagen ….. over te slaan, aangezien ze in iederen behoorlijken kalender te vinden zijn. Alleen dan hebben een of meer van die 187 namen praktische waarde voor den onderzoeker, wanneer zij rood staan aangegeven [(1)] en niet reeds volgens het Jus commune geboden feestdag waren.”(2)

Localisering op grond van de heiligenkalender I

Ieder bisdom, iedere stad, iedere parochie, ieder klooster heeft zijn eigen heilige(n) die daar vereerd wordt. In theorie moet het dus mogelijk zijn om op grond van de genoemde heiligen de kalender te localiseren. Zo eenvoudig is het echter niet. Hervorming en Franse Revolutie hebben de continuïteit in de verering verstoord en archieven vernietigd. Het is niet meer in zijn totaliteit te achterhalen welke heilige waar vereerd werd. En er komt nog iets bij.

Pagina's