januari 2013

Over de tijdseenheden die kleiner dan de dag zijn

De kwartdag is het vierde deel van de natuurlijke dag, dat is zes aaneengesloten uren. Het uur is het vierentwintigste deel van de natuurlijke dag. Maar soms wordt het woord uur gebruikt voor het natuurlijke uur, soms voor het equinoctiale. Het natuurlijke is de tijdsruimte waarbinnen exact de helft van een Teken(1) [boven de horizon](2) rijst. Het equinoctiale is de stijging van 15 graden van de equinoctiale cirkel boven de horizon.

Voorwoord

De Computus is de wetenschap die de tijden beschouwt uitgaande van de bewegingen van de Zon en de Maan door de precieze vergelijking van die twee met elkaar.

Titelblad

HET BOEKJE VAN

JOHANNES VAN SACROBOSCO 
OVER DE WIJZE WAAROP MEN HET JAAR INDEELT, OF
ZOALS HET IN HET SPRAAKGEBRUIK HEET,

DE KERKELIJKE COMPUTUS

Over deze website

Filologische Verkenningen is een website die bedoeld is om een publikatiemogelijkheid aan te bieden aan artikelen die in de ruimste zin des woords op het terrein der filologie liggen.

Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bijdrage. Wijzigingen kunnen slechts door hem/haar worden aangebracht. Wel kunnen door anderen op- en aanmerkingen of zelfs uitvoeriger commentaren worden geleverd, die onder het desbetreffende artikel zullen worden gepubliceerd. Wat de auteur daarmee wil doen, blijft diens zaak.

Pagina's